ASPIRE Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser
Research Project , 2018 – 2020

Syfte och mål:
Produktion och logistik är mycket komplexa med beroenden mellan många samverkande dynamiska system och frekventa förändringar. Frekventa avvikelser från produktionsplanen är vanliga trots systematiskt arbete för att öka processtabiliteten. Projektet syftar till att stödja hantering av avvikelser och omplanering av uppgifter genom att automatisera utvalda informationsflöden och -processer. Projektet utvecklar en metodik som hjälper företag att specificera sina behov, och en modell som beskriver behovet av informationsunderlag och -automatisering .

Förväntade effekter och resultat:
Konkurrenskraften förväntas öka som ett resultat av mer automatiserad och effektiv hantering av avvikelser inom produktionen. Förbättrad informationsautomatisering ger snabbare reaktion och flexibilitet mot avvikelser och förändringar i produktionsplaner, samt minskad propagering av störningar. Ökad automation kommer att ge tillgång till relevant information och öka kunskapen om händelser. Dessutom väntas metoden ge företagen bättre underlag för framtida investeringar i tekniska lösningar, vilket också ökar användningen av automation.

Participants

Lars Medbo (contact)

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-01588
Funding Chalmers participation during 2018–2020

More information

Latest update

2018-10-08