Chalmers Area of Advance - funding 2016
Research Project, 2016

Stöd till medverkan och utveckling av samarbeten inom projektet CaFE, främst kopplat till stärkt samarbete med Inst tillämpad mekanik och företag som arbetar med kavitation inom dieselinjektorer.

Participants

Rickard Bensow (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Collaborations

City University

London, United Kingdom

L'Orange

Germany

Rolls-Royce (Swe)

Kristinehamn, Sweden

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-11-21