Assessment of noise pollution from tidal turbines
Research Project, 2015 – 2016

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att simulera kavitation på bladen hos en tidvattenturbin, studera risken för att/konditioner när kavitation uppstår, och följaktligen vad de potentiella problemen med utstrålat buller kan vara.

Participants

Rickard Bensow (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Claes Eskilsson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Collaborations

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Wageningen, Netherlands

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

Publications

More information

Latest update

2018-11-21