Lokal hyptertermi för att öppna blod-hjärnbarriären och förbättra behandlingen av hjärntumörer
Research Project, 2018

Description missing.

Participants

Hana Dobsicek Trefna (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering

Funding

Swedish Childhood Cancer Fund

Project ID: MT2017-0021
Funding Chalmers participation during 2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-08-02