Lokal hyptertermi för att öppna blod-hjärnbarriären och förbättra behandlingen av hjärntumörer
Research Project , 2018

Description missing.

Participants

Hana Dobsicek Trefna (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering

Funding

Swedish Childhood Cancer Fund

Project ID: MT2017-0021
Funding Chalmers participation during 2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-08-02