Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem - DIP
Research Project , 2018 – 2021

Syfte och mål
System- och linjebyggare har stort behov att minska kostnader, tidsåtgång och problem när de modellerar, utformar och installerar produktionsutrustning. Med teknik och arbetssätt för 3D-skanning av produktionsanläggningar kan en digital tvilling av produktionssystemet enkelt skapas och sedan användas för utformning av layout, 3D geometri, programmering, och för installation och kalibrering. Projektets mål är att utifrån state-of-the-art-arbetssätt för stora företag utveckla metoder anpassade och användbara för små och medelstora företags förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat
Projektet tar fram en metodik för att SMF ska kunna skapa digitala tvillingar av sin produktionsmiljö och en webbaserad miljö för enkel lagring och åtkomst av dessa. Dessutom utformas en metodik för layoutplanering, 3D-konstruktion och robotprogrammering i den digitala tvillingen. En väsentlig del är metodik för installation och justering så att den fysiska installationen blir som den modellerade digitala tvillingen. Effekten är att även SMF får del av fördelarna med 3D-skanning. Därmed kan utrustning installeras snabbare, med ökad kvalitet, färre fel och minskade kostnader.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet genomförs av parter med kunskap om 3D skanning (RISE, Chalmers, ATS, GIAB, Volvo Cars) tillsammans med tillverkande företag (Parker Hannifin, Plastal, KB Components och Blomdahls), automationsleverantörer (Plamex och 3ButtonGroup) och mjukvaruleverantörer/-konsulter (Siemens Industrial Software och Summ Systems). I projektet kommer fallstudier att genomföras på deltagande företag. Arbetet delas i arbetspaket för nulägesbeskrivning, digitalisering/webbmiljö, modellering, installation/justering, resultatpaketering och ledning.

Participants

Björn Johansson (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Jonatan Berglund

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Daniel Nåfors

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-02698
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-03-11