Tillgängligt 2030 för att nå nolluppsläpp 2045
Research Project , 2017 – 2018

Syfte och mål
Det strategiska innovationsprogrammet, InfraSweden2030, har tillsammans med anläggningsbranschen (beställare, konsulter och entreprenörer) samt byggmaterialindustrin genomfärt en tävling som syftar till att uppnå nollutsläpp av växthusgaser inom industrin. Tävlingen har initierats av Naturvårdsverket med flera svenska myndigheter. Tävlingens målsättning är att lagen ska komma fram med: Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser Åtgärdsförslag för implementering Förslag på förbättringar av eller nya innovationsfrämjande lagar, regler etc

Resultat och förväntade effekter
Projektresultetet redovisas i 13 st koncept som kommer hela branschen till del. Vinnare har korats i två katergorier. Transformativ helhetslösning och hotspot. Vinnande "helhetslösning" är en ormformad bro, i klimatpositiv stål- och betongkonstruktion med bikakestruktur, som sparar material och producerar energi. Ett koncept som reducerar 304 000 ton koldioxid. Vinnande "hotspot" är en bro där naturens egna processer odlar fram bron i biobetong med hjälp av koldioxid och kalk från havet. Konceptet innehåller även nya byggprocesser och nya affärs- och finansieringsmodeller.

Upplägg och genomförande
Projektet/tävlingen har genomförts vid 5 st internat och ett flertal andra möten i enlighet med följande process: 1. Diskussion om grundutmaningen 2. Identifikation av ”hotspots”, som påverkar växthusgasutsläppen mest, 3. Val av scenarios för att nå noll-utsläpp 4. Identifikation, beräkning och verifiering av möjlig utsläppsminskning 5. Identifikation av barriärer för möjliggörande av nollutsläpp/netto-positiv förbindelse. 6. Upprättande av strategier för hur möjliga resultat ska kunna realiseras, göras till marknadsmässiga produkter och hur de kan exporteras.

 

Participants

Björn Johansson (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-03380
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-12-05