Digitala Stambanan
Research Project, 2018 – 2020

Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga exportländer. Men den industriella digitaliseringen förändrar förutsättningarna för alla. Därför behöver svensk industri snabbt skapa en effektiv digital infrastruktur och en stark förmåga att delta i konkurrensen på en ny digital världsmarknad. Målet med projektet är att förtydliga en för närvarande begränsad behovsbild för digitala värdekedjor, plattformar och digitala marknader; för att sedan sprida kunskap och demonstrationer bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag.

Långsiktiga effekter (5-10 år) av Digitala Stambanan är en kraftigt stärkt konkurrenskraft för svensk tillverknings- och processindustri (speciellt de små och medelstora företagen) genom effektivare integration med de globala, digitala marknader. Kortsiktiga effekter (2-5 år) av Digitala Stambanan är kraftigt ökad förståelse för potentialen i digital omställning och integration av svensk industri med den internationella digitala marknaden, industrin och samhällets beslutsfattare. Projektet kommer att förklara nyttan med digital infrastruktur för svenska företag.

Projektet är en samverkan mellan Produktion2030 och PiiA, i syfte att skapa digital samverkan mellan ett brett spektrum av företag inom olika branscher, primärt tillverkningsindustri (WP 1) och processindustri (WP 2). Det gemensamma arbetspaketet WP3 för storytelling , proof of concept, kommunikation och resultatspridning sammanför arbete, resultat och demonstrationer från WP1 och WP2 och skapar gemensam kunskapsspridning. WP4 omfattar projektledning och rapportering.

Participants

Johan Stahre (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Maja Bärring

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Blue Institute

Stockholm, Sweden

Mälardalen Industrial Technology Center

Eskilstuna, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Teknikföretagen

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-04503
Funding Chalmers participation during 2018–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2020-02-10