Lövgärdet for sustainable neighbourhood transformation
Research Project , 2018 – 2019

Sedan årsskiftet 2017 har projektet Lövgärdets Lärlab, som är ett VINNOVA-finansierat projekt, drivits i samverkan mellan Lövgärdesskolan, Räddningsmissionen, Erikshjälpen, Göteborgs stad och GU Venture i syfte att lyfta skolor och elevers resultat genom att utveckla och testa vägar till en hållbar samverkan mellan det idéburna, det offentliga och privata näringslivet samt akademin. Parterna och människor som lever och verkar i området möts med skolan som nav, för att tillsammans "labba fram" olika lösningar på de problemområden som området och skolan upplever idag. I syfte att öka tilliten och tryggheten i området, samtidigt som eleverna får tillgång till fler sammanhang. I denna del av projektet fokuserar man på att använda skolan som arena för innovation och hitta nya sätt för hur det kompensatoriska uppdraget designas. Detta arbete är en del av den stora satsningen som Göteborg Stad har med Jämlikt Göteborg. Stora satsningar görs på att bli en mer jämlik stad med målet att minska skillnader i livsvillkor och öka sammanhållning och tillit i staden. 

Participants

Elma Durakovic (contact)

Project Leader at Mistra Urban Futures

Collaborations

Erikshjälpen

Holsbybrunn, Sweden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Göteborg, Sweden

Lövgärdesskolan

Angered, Sweden

Malmö university

Malmö, Sweden

Räddningsmissionen

Göteborg, Sweden

Funding

City of Gothenburg

Funding Chalmers participation during 2018–2019

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Funding Chalmers participation during 2019

More information

Latest update

2020-03-24