Strategic contractor-supplier relationships in the construction industry: opportunities and challenges
Research Project , 2016 – 2018

Inköp är centralt i byggbranschen där inköpta varor och tjänster motsvarar 75-80 % av kostnaderna. Inköpsstrategi och inköpsbeteende i byggbranschen karaktäriseras generellt av en stark tilltro till konkurerrensutsatt upphandling, "armslängds-relationer" för att undvika beoenden till enskilda leverantörer och en tydlig decentrasliseirng med fokus på det enskilda projektet. Samtidigt får branschen kritik för ineffektivitet där fördjupade samarbeten (så kallad partnering) har identiferats som en väg framåt för att öka effektiviteten. Dessa förväntnignar har inte realiserats och partnering används främst i relationen mellan beställare-entreprenör och i enskilda projekt. Men det finns exempel på fördupade samarbeten mellan entreprenör och leverantör, men förutsättnignar för och konsekvenser av dessa samarbeten är inte karlagda. Studien syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar i strategiska entreprenör-leverantörsrelation genom att studera samarbetet mellan entreprenören NCC och fönstertillverkaren NorDan. 

Participants

Viktoria Sundquist (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Funding

NCC AB

Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-10-02