Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildnng inom avancerad avloppsvattenhantering
Research Project , 2019 – 2021

Description missing.

Participants

Britt-Marie Wilen (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Funding

The Swedish Water & Wastewater Association

Project ID: SVU-projekt18-130
Funding Chalmers participation during 2019–2021

More information

Latest update

2020-02-17