Effektiva materialflöden hos installatörer via samordnat informationsflöde
Research Project , 2019 – 2020

Rapporter som pekar på vikten av att kunna kvantifiera vad en effektivisering av logistiken i byggbranschen innebär i reda pengar för företagen blir fler, men få är arbetena som lyckats visa på detta. Lägg till detta den ökande bristen på hantverkare och den uppsjö av bostäder och infrastrukturprojekt som väntas starta under de kommande åren, det vill säga vi måste hushålla med resurserna. Logistik per definition handlar om att öka resurseffektiviteten. Inom logistiken är informations- och materialflödet båda lika viktiga delar, utan en fungerande informationsdelning kommer inte ett resurseffektivt materialflöde att uppnås, vilket i sin tur driver kostnader. Det saknas studier som visar på monetära eller andra kvantitativa effekter på grund av den ofta undermåliga informationsdelningen inom byggprojekten. I detta projekt vill vi studera informations- och materialflödet utifrån ett leverantörs- och installatörsperspektiv. Detta perspektiv är av vikt då det ofta är bortglömt inom bygglogistikforskningen. Studier visar på att upp emot 80 % av godset till en byggarbetsplats är relaterat till installatörerna. Om inte 80 % av materialflödet fungerar kommer inte byggprojektet som helhet fungera. Syftet med projektet är att öka resurseffektiviteten i byggkedjan genom att förbättra installatörens material- och informationsflöden. Målet med projektet är därför att utforma business case och raodmaps för hur informationsflödet kan förbättras och identifiera vilken effekt detta kan få på effektiviteten.

Participants

Mats Johansson (contact)

Full Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: Ärende-ID:13687
Funding Chalmers participation during 2019–2020

More information

Latest update

2020-02-13