Från återvinning av näringsämnen till återcirkulation av näringsämnen - genom utökat regionalt samarbete och samskapande mellan aktörer inom avfallshantering och livsmedelsområdets tillsammans
Research Project , 2019 – 2020

Description missing.

Participants

Robin Harder (contact)

Post doc at Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stockholm Environment Institute (SEI)

Stockholm, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 2019-0003
Funding Chalmers participation during 2019–2020

More information

Latest update

2020-03-25