Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar - fortsättning
Research Project , 2019 – 2020

Description missing.

Participants

Mario Plos (contact)

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRVtvångslaster
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Funding Chalmers participation during 2019–2020

More information

Latest update

2020-03-26