Reaktionsmekanism och hastighetsbestämmande steg i elektrokemiska legeringar för kvicksilverrening av vatten
Research Project, 2020 – 2022

Kvicksilver i vatten och vattendrag utgör ett omfattande miljöproblem som påverkar hälsan för tiotals miljoner människor världen över. Även i Sverige är kvicksilverföroreningar ett allvarligt problem, och kvicksilverinnehållet i fisk i majoriteten av våra sjöar överstiger gränsvärdet. Inom industri där kvicksilver används, samt för återvinning och sanering, finns ett stort behov av nya och bättre metoder att rena vatten från kvicksilver. I detta projekt kommer vi, med hjälp av experiment och detaljerade beräkningar att bestämma reaktionsmekanismen och det hastighetsbestämmande steget i en ny och mycket lovande teknik för rening av vatten från kvicksilver. Den nya metoden har hög effektivitet och kan fånga upp mer än 99% av kvicksilver i en vattenlösning, är selektiv, har låg energiförbrukning, är återanvändningsbar och skapar en förenklad hantering av sekundärt avfall. Genom att studera reaktionerna som tekniken bygger på kommer projektet att möjliggöra en storskalig användning av tekniken, vilket kommer att minska utsläpp från industri, ge ökade möjligheter för sanering samt säkerställande av rent dricksvatten.

Participants

Björn Wickman (contact)

Chalmers, Physics, Chemical Physics

Henrik Grönbeck

Chalmers, Physics, Chemical Physics

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material

Funding

Formas

Project ID: 2019-01190
Funding Chalmers participation during 2020–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Basic sciences

Roots

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Chalmers Materials Analysis Laboratory

Infrastructure

Nanofabrication Laboratory

Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2021-02-12