Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier
Research Project , 2020

Description missing.

Participants

Simon Harvey (contact)

Full Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: 2033-4.3.2
Funding Chalmers participation during 2020

More information

Latest update

2020-06-03