Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering
Research Project, 2019 – 2020

Syftet med projektet är att studera och utvärdera hur ett VR (Virtual Reality)-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och ta tillvara på produktionspersonalens kunskap under själva projekteringen. Enkelt sett är grundtanken att låta personal med erfarenhet från produktionen "identifiera/lösa/hantera problem virtuellt – INNAN de når byggarbetsplatsen". Vidare avses att undersöka VR-teknikens förmåga att stödja ett mer proaktivt arbete under projekteringen genom att hitta bättre lösningar gällande produktionsteknik och arbetsmiljö och för att tidigt skapa en samsyn mellan projektörer och produktionen om vad som ska byggas och hur det ska genomföras.

Participants

Mikael Johansson (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

GK Ventilation

Bandhagen, Sweden

NCC Building Sweden

Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

WSP Sverige

Stockholm, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: 13763
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Publications

More information

Latest update

2022-03-02