Uppskalning av en hållbar mekanisk-kemisk process för Li-jonbatteri återvinning
Research Project , 2019 – 2021

Projektets syfte är att kombinera kunskaper och erfarenheter från flera projektparter för att utveckla en kompetens kring hantering och återvinning av Li-jonbatterier i den nordiska regionen. Det holistiska arbetssätt som används omfattar insamling, säkerhet kring hantering och demontering, effektiv mekanisk förbehandling, förkoncentrering av metallinnehållande komponenter, återvinning av värdefulla metaller och grafit samt produktion av rena metallsalter som kan användas för produktion av nya batterier. Det övergripande målet är att utveckla en hållbar och effektiv process som ger högre andelar återvunnet material än existerande och förhindrar att kritiska material förloras genom att återvinningen sker utanför regionen. För att kvantifiera miljöpåverkan utvärderas det utvecklade systemet med LCAmetodik.

Participants

Martina Petranikova (contact)

Associate Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Collaborations

AKKUSER Oy

Nivala, Finland

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Northvolt AB

Stockholm, Sweden

Nouryon

Stenungsund, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 48204-1
Funding Chalmers participation during 2019–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-07-09