Utveckling av filter för energieffektiv och tillgänglig produktion av dricksvatten från havsvatten.
Research Project, 2020 – 2022

Description missing.

Participants

Martin Andersson (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry

Funding

Kamprad Family Foundation

Project ID: 20200078
Funding Chalmers participation during 2020–2022

More information

Latest update

2022-08-25