Prata med mat
Research Project , 2020 – 2021

All mat och dryck som vi äter och dricker passerar genom munnen innan den sväljs. Detta är så självklart att vi inte ägnar en tanke åt de processer som sker under ät- och sväljningsprocessen, men att äta och dricka innebär i själva verket ett mycket komplicerade samspel mellan den mat och dryck som vi tar in i munnen, och mun- och näshålorna och svalget med deras komplicerade fysiologi, samt även kopplingar till hjärnans olika psykologiska processer och styrning.

Participants

Roland Kádár (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Engineering Materials

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2020–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-10-09