Light Dark Matter
Research Project, 2020 – 2025

Projektet ämnar bland annat att utföra ett acceleratorbaserat experiment vid SLAC National Accelerator Laboratory vid Stanford. Experimentet baseras på att om det fanns en ursprunglig växelverkan mellan mörk och känd materia i det tidiga universum så måste man kunna skapa mörk materia genom att rikta en stråle från en accelerator mot ett strålmål. Experimentet har känslighet för mörk materia i samma massområde som den vanliga materians beståndsdelar, en känslighet som ingen annan metod kan mäta sig med. Genom ett positivt resultat kan forskarna slå fast att den mörka materian är bortom det som dagens fysiklagar kan förklara, att det helt enkelt finns en sektor av fysiklagar som är dold för oss.

Projektet ”Light Dark Matter” består av fyra delprojekt. Förutom huvudexperimentet på Stanford kommer man att utveckla relevanta verktyg för datorsimulering, modellering, och statistikverktyg för resultattolkning.

Participants

Riccardo Catena (contact)

Chalmers, Physics, Subatomic, High Energy and Plasma Physics

Collaborations

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Funding

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Project ID: .
Funding Chalmers participation during 2020–2025

More information

Latest update

2020-12-20