Förstudie forskningsbehov och genomförande av funktionskrav för byggnadsverk i transportsektorn
Research Project , 2020

Description missing.

Participants

Rasmus Rempling (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Ignasi Fernandez

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV 2020/19261
Funding Chalmers participation during 2020

More information

Latest update

2021-01-20