Hållbara underhållsfria broar
Research Project, 2020 – 2022

Detta projekt är inriktat på att utnyttja de fördelar som rostfritt stål erbjuder för att skapa hållbara och "underhållsfria" vägbroar som är konkurrenskraftiga i jämförelse med liknande konstruktioner utförda med kolstål (icke rostfritt stål). Genom användningen av brobalkar med korrugerade livplåtar, armering av rostfritt stål, optimering av materialanvändning och produktionskostnader kan en avsevärd minskning av investeringskostnaderna uppnås för en rostfri konstruktion.

Participants

Mohammad al-Emrani (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/117504
Funding Chalmers participation during 2020–2022

Outokumpu AB

Funding Chalmers participation during 2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-01-31