Studier av långsiktig överlevnad, finansiering, tillväxt och regional utveckling av Life Science startups i internationell konkurrens
Research Project, 2020 – 2023

Description missing.

Participants

Mats Lundqvist (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics

Funding

Carl Bennet AB

Funding Chalmers participation during 2020–2023

Region Västra Götaland

Project ID: RUN-2020-00094
Funding Chalmers participation during 2020–2023

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2020–2023

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2020–2023

More information

Latest update

2021-11-23