Robust optimering vid konstruktion av skovlar för transonisk strömning
Research Project , 2013 – 2017

I moderna motorer ställs höga krav på specifik prestanda. En kompressorlösning med hög robusthet måste därför kunna tas fram utan att göra avkall på prestanda och vikt. Dessutom bör konstruktionen ha god prestanda även vid dellast. Den övergripande forskningsfrågan, som behöver besvaras, är således hur en konstruktion med hög robusthet mot spridning i geometri och flödesvinklar kan erhållas där man samtidigt uppfyller krav på vikt och verkningsgrad för en modern kompressor.

Participants

Niklas Andersson (contact)

Docent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Created

2015-03-26