Teoretiska studier av grafen
Research Project , 2015 – 2018

I detta projekt studerar vi teoretiskt egenskaper av grafen. I det första delprojektet ligger vår fokus på korngränser i grafenmembran, och deras påverkan på hur gittervibrationer sprids i grafen samt hur små partiklar kan adsorberas på grafenytan. Dessa studier ligger som grund till nya grafen-baserade sensorer. I det andra delprojektet studerar vi dynamiken av laddningsbärare - elektroner - i grafen. I alla ledande material spelar laddningsvågor (också kallade plasmoner) en stor roll för materialets optiska egenskaper, och så också i grafen. Det som skiljer grafen från andra material är att dels kan vi påverka hur laddningsvågorna sprids i grafen, och därmed ändra dess optiska egenskaper, och dels skiljer plasmonerna i grafen kvalitativt från plasmoner i vanliga tre-dimensionalla metaller. I den avslutande delen av projektet för vi ihop dess två delar, och undersöker hur spridning av laddningsvågor i grafen påverkas av korngränserna. Detta kan ge oss ökad förståelse om mekaniska, elektriska och optiska egenskaper av realistiska grafenprov. Kunskapen som tas fram i projektet kan också föras över till andra skiktade material utöver grafen, och väntas ha stor betydels för dessa materials framtida tillämpningar

Participants

Jari Kinaret (contact)

Full Professor at Chalmers, Physics, Condensed Matter Theory

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2014-5275
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology (SO 2010-2017, EI 2018-)

Areas of Advance

More information

Created

2015-03-31