Complete Vehicle Airflow / New Vehicle Architecture
Research Project , 2014 – 2016

Syftet med projektet är att förbättra energi-effektiviteten genom ökad kunskap om aerodynamik och termisk optimering av ett komplett fordon. Särskilt fokus ligger på optimering av extern aerodynamik och kylluftflöden hos kompletta fordonskombinationer med en förlängning av fordonets framdel en så kallad ”Soft Nose” (SN). En förlängning av fordonets framdel påverkar hela fordonets arkitektur och öppnar dörren för avancerad termisk optimering och passiv strömningskontroll.

Participants

Lennart Löfdahl (contact)

Professor Emeritus at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-05-28