FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster
Research Project , 2015 – 2018

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Participants

Martin Fabian (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automation

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-06258
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Publications

More information

Latest update

2016-10-25