Utveckling av logistiska affärsmodeller
Research Project , 2015 – 2017

Description missing.

Participants

Kenth Lumsden (contact)

Tillfällig förlängning vid Logistics & Transportation

Dan Andersson

Docent vid Logistics & Transportation

Arni Halldorsson

Biträdande professor vid Logistics & Transportation

Funding

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Funding Chalmers participation during 2015–2017

More information

Latest update

2017-02-04