Beslutstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur
Research Project , 2015

Förändringar i klimatet förväntas i framtiden bidra till en ökad risk för spridning av zoonotiska smittor via vatten till människor och djur. Det är viktigt att redan idag vidta åtgärder som inte bara minskar risken utan även förbättrar förmågan att hantera risken. Projektet pågår för att bidra till en kunskapshöjande effekt samt en förbättrad kommunikation mellan centrala, regionala och lokala myndigheter för en effektivisering av rådgivning i samband med riskhantering. Riskprofiler och en sammanställning av förekomst data för relevanta patogener kommer att göras tillgänglig under 2016. Projektet kommer även att sammanställa en rapport med fokus på genomförande av mikrobiologisk riskanalys vid inrättande av vattenskyddsområden.

Participants

Ekaterina Sokolova (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Andreas Lindhe

Senior Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Collaborations

SMHI

Norrköping, Sweden

Swedish National Veterinary Institute

Uppsala, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Civil Contingencies Agency

Funding Chalmers participation during 2015

Swedish National Veterinary Institute

Funding Chalmers participation during 2015

Swedish National Veterinary Institute

Funding Chalmers participation during 2014

Swedish National Veterinary Institute

Funding Chalmers participation during 2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-01-20