Signalprocessning i framtida kommunikationssystem med extremt hög datakapacitet
Research Project , 2011 – 2012

Denna förstudie syftade till att formulera idéer för ett fortsatt arbete där målet är att utveckla energieffektiv hårdvaruimplementation av signalbehandlingsalgoritmerna för extremt snabba (400G/Terabit) optiska transmissionssystem. Genom att studera möjligheterna med mer energieffektiva algoritmer, implementationer och kombinationen av analog och digital signalbehandling har vi hittat flera potentiella vägar mot en reducering av den totala energikonsumptionen.


Resultat från projektet består i en rapport där vi sammanställt de idéer som vi identifierat under förstudien. Där finns också tankar om hur ett fortsatt projekt skulle läggas upp. Dessa resultat uppfyller de förväntningar vi hade på förstudien. Effekterna av fortsatt arbete, baserat på idéerna från denna förstudie, förväntas kunna exploateras kommersiellt i framtida optiska kommunikationssystem med höga datatakter.

Participants

Magnus Karlsson (contact)

Full Professor at Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

Herbert Zirath

Head of Division at Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics

Collaborations

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Ericsson

Stockholm, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2011–2012

More information

Latest update

2020-02-07