STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i SMME
Research Project , 2009 – 2013

STRATEGO är ett VINNOVA-projekt som genomförs i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping och fem tillverkande företag under perioden 2010–2012.

Syftet med projektet är att öka möjligheten för små och medelstora tillverkande företag (SMME) att använda produktionsstrategier på ett sätt som tydligt bidrar till hållbar konkurrenskraft på en internationell marknad. För att kunna uppnå detta krävs en operationalisering av produktionsstrategisk teori samt en ökad kunskap om vilka specifika behov SMME har på metoder som ska stödja verksamheten.

Participants

Mats Winroth (contact)

Programansvarig vid Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Nina Edh Mirzaei

Doktorand vid Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

School of engineering Jönköping university

Jönköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2009–2013

More information

Project Web Page at Chalmers

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/s...

Latest update

2016-11-25