Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompostimaterial
Research Project , 2016 – 2018

Description missing.

Participants

Reza Haghani Dogaheh (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-03289
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-02-09