EcoProIT - Ekologisk och Ekonomisk produkt-påverkansberäkning
Research Project , 2010 – 2013

Projektet syftar till att skapa metoder och verktyg för att minska produktionssystems miljöpåverkan samtidigt som produktiviteten ökas. Detta sker genom att rikta enkla verktyg direkt till produktionsingenjören där analyser av systemets påverkan på miljön kan utföras.

Verktyget ger möjlighet för användaren att utföra analyser på produktens nuvarande livscykel med fokus i produktionssystemet, men också analyser av hur förändringar i produktionssystem påverkar produktivitet och miljöpåverkan. Projektet syftar till att ta fram ett standardiserat arbetssätt i utförandet av analyserna, för att kunna generera transparenta och jämförbara resultat.

Participants

Björn Johansson (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Funding

Swedish Foundation for Strategic Research (SSF)

Project ID: PV08.000.02
Funding Chalmers participation during 2010–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Project Web Page at Chalmers

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/E...

Latest update

2017-09-19