Fotokontrollerad DNA-bindning: Ljusaktiverande cancerläkemedel och reversibla förändringar av DNA-origamistrukturer
Research Project, 2017 – 2020

Description missing.

Participants

Joakim Andreasson (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2016-03601
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Publications

More information

Latest update

2017-06-09