Design av nya material och processer för nästa generations additiv tillverkning
Research Project , 2018 – 2021

Syfte och mål:
Syftet med projektet (DEMA) är att öka grundläggande förståelse av stelningsförloppet vid additiv tillverkning (AM) samt vår förmåga att prediktera mikrostrukturen. Målet är att utveckla de beräkningsmetoder och pulvermetallurgiska (PM) tekniker som krävs för att designa material specifikt för AM och dra nytta av legeringsmöjligheter PM skapar. Målet är att även inkludera efterbehandlingsmöjligheter i HIP i designen. Med DEMA vill vi också öka medvetandet och förbättra rutiner runt hantering av materialinformatik för att förbereda för en framtid där data-driven vetenskap är vedertagen.

Förväntade effekter och resultat:
Arbetet i DEMA förväntas resultera i ny kunskap om hur stelningsförloppet kan påverkas och kontrolleras under AM. Konkreta, förväntade resultat inkluderar beräkningsmetoder och pulvertekniska lösningar som tillåter oss att kontrollera stelningsförloppet. Resultaten förväntar vi oss ha effekt på hur vi i framtiden tänker och går tillväga vid design för AM. Vi förväntar oss också resultat i form av ny kunskap om hur HIP påverkar och hur man designar för bästa effekt. Resultaten av data-insamling/hantering i DEMA förväntas ha effekt på kutym och utbildning inom materialinformatik.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-09-15