MISTRA Food Futures
Research Project, 2020 – 2023

Det övergripande målet för Mistra Food Futures är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient och som kan leverera hälsosam mat.  Trots stor samstämmighet om behovet av omfattande förändringar i livsmedelssystemet finns det otillräcklig kunskap att tillgå om hur detta ska genomföras. Mistra Food Futures kommer att med ett systemanalytiskt arbetssätt ta fram handlingsvägar och utveckla strategier som leder till ett hållbart och resilient svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna kommer att bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

Participants

Martin Persson (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Arla Foods

Viby, Denmark

Axfood

Stockholm, Sweden

Fazer

Stockholm, Sweden

HKScan Agri

Kristianstad, Sweden

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Stockholm, Sweden

Lantmännen Food R&D

Malmö, Sweden

Mashie

Malmö, Sweden

National food agency, Sweden

Uppsala, Sweden

Orkla Foods

Malmö, Sweden

Polarbröd

Älvsbyn, Sweden

Public Health Agency of Sweden

Solna, Sweden

Region Kalmar Län

Kalmar, Sweden

Region Kronoberg

Växjö, Sweden

Region Östergötland

Linköping, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

Region Västra Götaland

Vänersborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Sweden Food Arena

Stockholm, Sweden

Swedish Board of Agriculture

Jönköping, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

The Swedish Food Federation

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Project ID: 2020
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-08-27