EUkraft - En samlad västsvensk EU-satsning
Report, 2006

Rapporten behandlar åtgärder för att öka västsvensk närvaro inom olika internationella och europeiska FUD-program med fokus på västsvenska lärosäten. I korthet är slutsatseerna att; 1) olika strategiskt viktiga europeiska aktörer måste identifieras och värderas; 2) proaktivt agerande krävs för att a) skapa allianser med redan framgångsrika aktörer, b) synliggöra västsvenska unika kompetenser, c) etablera västsvenska aktörer i strategiska positioner för utformning av EUs olika program, t ex ramprogram för FUD. Dessutom redovisas en lång lista på nödvändiga specificerade operativa insatser, t ex coaching av nya aktörer, specifika tjänster inom juridik mm utökas, konkreta förberedelser ges monetärt stöd och att systematiskt "intelligence work" genomförs. Samordning av EUkraft bör ske genom en flexibel och virtuell organisation

EUs forskningsprogram

proaktivt arbete

Author

Stig Franzén

Chalmers, Product and Production Development, Design

Anders Karlström

Chalmers, Signals and Systems, Systems and control

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Created

10/7/2017