Visualisering som förändringskraft! Tema: Planering
Conference contribution, 2009

Koordinering genom synliggörande av aktiviteter, begrepp och deras samband? Vad betyder 3D-visualisering för att tydliggöra konsekvenser av olika alternativ? Vad kan vi vänta oss för framtida användning allmänt i planeringsprocesser?

Author

Mattias Roupé

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Lennartsson, Bengt (ed.) (2009). Linköping University Electronic Press and Teknomedia Stohagsgatan 4, Norrköping

1650-3740 (ISSN)

Vol. 46

Subject Categories

Information Science

Other Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017