Naturorienterande ämnen i årskurs 4. En analys av lärares och elevers uppfattningar om ämnesinnehåll och undervisning i TIMSS 2007.
Report, 2009

Sammanfattning 2: I rapporten analyseras lärares och elevers uppfattningar om ämnesinnehåll och undervisning i de naturorienterande ämnena i årskurs 4. Frågeställningar som belyses är hur de svenska kursplanerna fungerar som riktlinjer för undervisningen när det gäller innehåll och arbetssätt. Hur mycket tid som läggs på NO-undervisningen, vilka områden inom NO som ägnas störst uppmärksamhet och vilka arbetssätt man använder sig av undersöks också, liksom hur väl förberedda lärarna känner sig att undervisa i de olika ämnesområdena inom NO.

Timss

Naturorienterande ämnen

Grundskola

Naturkunskap

No

Internationella studier

Author

Birgitta Frändberg

University of Gothenburg

Frank Bach

University of Gothenburg

Subject Categories

Didactics

ISBN

978-91-85545-72-8

More information

Created

10/10/2017