ERGONOVA Handledning. Ergonomisk värdeflödesanalys inom vård och omsorg
Report, 2010

Produktionsergonomi

hälsa

arbetsinnehåll

värdeflödsanalys

Author

Caroline Jarebrant

University of Gothenburg

Kerstin Ulin

University of Gothenburg

Jan Johansson Hanse

University of Gothenburg

Ulrika Ny Harlin

Jörgen Winkel

University of Gothenburg

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Work Sciences

Applied Psychology

Other Social Sciences not elsewhere specified

Environmental Health and Occupational Health

More information

Created

10/10/2017