Standardekonomisystem för stordatorer – EPOK, EPOS & FACTS, 1969–1986: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 29 januari 2008
Report, 2008

datorer och databehandling

redovisning

historia – 1945-

ekonomisystem

vittnesseminarium

vetenskapshistoria

datorisering – effekter på samhället

informationsteknik

historia – datorer

ekonomistyrning

teknikhistoria

programvara

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Subject Categories

Economic History

History of Technology

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-7415-052-0

More information

Created

10/8/2017