Robotkirurgi ger bra resultat vid radikal prostatektomi. Prostatacancer kan behandlas mer effektivt och skonsamt
Journal article, 2011

Operationsresultat redovisas för män opererade med radikal prostatektomi – öppen kirurgi jämfört med robot­assisterad laparaskopi – under 2002–2006 vid Karolins­ka universitetssjukhuset, Solna. Män som följdes under minst 1 år besvarade enkätfrågor; 768 robotkirurgiska och 411 öppenkirurgiska operationer utvärderades. Under perioden minskade andelen män med positiv resektionsrand från 37 procent till 22 procent och med erektil dysfunktion från 66 procent till 60 procent. Andelen optimala operationsresultat (»trifecta«) ökade från 19 procent till 28 procent. Vi har inte hittat några indikationer på att införandet av robotkirurgi har försämrat situationen för män diagnostiserade med prostatacancer. Vi kan inte avgöra om de positiva operationsresultaten skulle ha blivit bättre eller sämre om ett utvecklingsprogram för öppen radikal pros­tatektomi i stället initierats. En nationell studie, LAPPRO, avseende effekterna av de två operationsformerna pågår.

Treatment Outcome

Follow-Up Studies

etiology

adverse effects

Questionnaires

Middle Aged

methods

Robotics

Humans

Adult

Male

surgery

Prostatectomy

Postoperative Complications

Prostatic Neoplasms

Aged

Laparoscopy

Author

Christofer Adding

Andreas E Nilsson

STEFAN CARLSSON

Peter Wiklund

Tommy Nyberg

Gunnar Steineck

University of Gothenburg

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 108 19 1053-1057

Subject Categories

Cancer and Oncology

PubMed

21815332

More information

Created

10/10/2017