Att värdera en byggnad
Book chapter, 2011

Author

Asgeir B. Torfason

University of Gothenburg

Gustav Lundkvist

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Thomas Polesie

University of Gothenburg

Broniewics, Ewa & Polesie, Thomas (red.) Våra villkor i verkligheten - den beskrivande ekonomin

133-142

Subject Categories

Civil Engineering

Business Administration

More information

Created

10/6/2017