Resultat från fullskaleförsök med alternativa arbetsmedier
Conference contribution, 1989

Institutionen för Värmeteknik och maskinlära´s del i projektet har varit att göra jämförande datorsimuleringar. Det gjordes både for referensproven och for kapacitetsproven med blandningarna. Det använda datorprogrammet ar utvecklat vid institutionen. Med programmet simuleras en enstegsvärmepump med ett rent arbetsmedium eller med en ickeazeotrop blandning. Förutsättningar för mätningar och exprimentella resultat har tidigare presenterats av Ludvig Albert, STAL Refrigeration AB.

Author

Marine Högberg

Department of Heat and Power Technology

VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm, 5 april 1989

19-

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/8/2017