Projektet Forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper – open access? : slutrapport
Report, 2011

Projektet syftar till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper. Efter en inledande kartläggning av vilka forskningsdata som finns vid våra respektive lärosäten kommer vi att försöka besvara nedanstående frågeställningar: Var och hur ska forskningsdata lagras? Vilka delar kan publiceras som open access? Hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell datatjänst? Hur bör koppling ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata?

open access

forskningsdata

datasets

Author

Urban Andersson

University of Gothenburg

Iris Alfredsson

University of Gothenburg

Sofia Arvidsson

University of Gothenburg

Jörgen Eriksson

Lund University

Birger Jerlehag

University of Gothenburg

David Lawrence

Linköping University

Jessica Lindholm

Malmö university

Subject Categories

Information Studies

More information

Latest update

12/28/2020