Fordonsaerodynamik - trubbig kropp
Magazine article, 2012

Fordonstillverkare lägger idag ned mycket utvecklingsarbete på att skapa mer energieffektiva fordon som möter framtida CO2 (koldioxid) krav. För att klara detta krävs både förbättring av drivlinor och minimering av motståndskrafter. Det aerodynamiska motståndet är det särklass största motståndet, i motorvägsfart, för ett passagerarfordon och det står för en betydande del av motståndskrafterna som måste övervinnas vid en normal användning, stads och landsvägskörning. Eftersom en minskning av motståndet innebär en minskad energiåtgång för framdrivningen av fordonet, blir detta en direkt minskning av bränsleförbrukningen. Det aerodynamiska motståndet kan delas upp i två delar, friktion och tryckkrafter. Tryckkrafterna är de dominerande krafterna för ett passagerarfordon. Man brukar säga att 80-90% av det aerodynamiska motståndet är tryckkrafter och resten är friktion. För en vingprofil är 95% friktionskrafter och resten tryck. När friktionskrafterna är de dominerande kallar vi kroppen strömlinjeformad och när tryckkrafterna dominerar kallar vi den trubbig. Ett passagerarfordon klassas vanligen som en trubbig kropp. De största tryckkrafterna kommer från vaken, vid bakdelen på en trubbig kropp.

Aerodynamik

trubbig kropp

strömningsmekanik

Author

Ture Jesper Marklund

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Safety

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Lennart Löfdahl

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Fordonskomponenten

1652-862X (ISSN)

Vol. 2012 1 20-23

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Fluid Mechanics and Acoustics

More information

Created

10/6/2017