An Assessment of the SPOLD format
Report, 1998

LCA data documentation format

LCI data format

Author

Maria Erixon

Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Sara Ågren

Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 1998:05

More information

Created

10/6/2017