Den misslyckade välfärdsreformen : Därför floppade aktiebolag med begränsad vinst
Report, 2013

Sedan januari 2006 har vi i Sverige en speciell bolagsform utformad för sociala entreprenörer som vill leverera skattefinansierade offentliga tjänster. Men den svenska reformen av aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb) kan inte sägas vara annat än ett misslyckande. Den var tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel privata företag inom vård, skola och omsorg. Idag finns bara ett 40-tal svb-företag och fåtal nya startas. Samtidigt har bolagsformen på senare tid förts fram i samhällsdebatten som ett tänkbart alternativ till hur privat välfärd ska organiseras. Den här rapporten ger förklaringar till varför reformen med icke-vinstutdelande aktiebolag misslyckades. Utifrån lyckade exempel i Storbritannien ger Sektor3 förslag på hur den svenska bolagsformen kan utvecklas och bli mer framgångsrik.

Author

Karl Palmås

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Business Administration

Political Science

ISBN

9789174378320

More information

Created

10/7/2017