Stadsutveckling för hållbara transporter : kunskapssammanställning och förslag till vidare studier
Report, 2005

Transportpolitik Sverige

Stadsplanering Sverige

Author

Lars Mossfeldt

Chalmers, Architecture

Mats Reneland

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

91-620-5496-1

More information

Created

10/6/2017