Produktens budskap : metoder för värdering av produkters semantiska funktioner
Licentiate thesis, 1996

Author

Li A B E Wikström

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

ISBN

91-7197-318-4

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola: 1996:3

More information

Created

10/7/2017